Privacy policy E.H.S bvba

Shipping horses is not just our business, it’s our passion

Privacy policy E.H.S bv en E.H.S. France sas            

Updated 01 februari 2023

We respecteren privacy en jouw rechten om je persoonsgegevens te controleren. Onze principiële richtlijnen zijn eenvoudig. We zijn duidelijk over de gegevens die we verzamelen en waarom we deze verzamelen. We beschermen je gegevens zo goed als we kunnen. Wij verkopen je gegevens niet aan derden en zullen dat ook in de toekomst niet doen.

Wij verzamelen jouw gegevens hoofdzakelijk om onze dienstverlening te verbeteren, het is immers ons doel om onze beroepsactiviteiten en opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren.

Deze Privacyverklaring (de “Verklaring”) legt uit welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen, zij het rechtstreeks of indirect, en hoe wij die gebruiken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om je te identificeren of die we aan jou kunnen koppelen. De Verklaring dekt ook welke keuzes je kunt maken wat betreft de gegevens die we verzamelen en hoe je deze beslissingen kunt beheren. Deze Verklaring is van toepassing op alle door E.H.S. bv en/of E.H.S. France sas aangeboden producten en diensten (“EHS-dienst(en)”). Deze Verklaring is ook van toepassing op alle websites die onder het beheer van E.H.S. bv (European Horse Services, hieronder kortweg ‘EHS’ genoemd) en/of E.H.S. France sas vallen en op andere offline contacten, bijvoorbeeld wanneer je ons bedrijf bezoekt of een evenement bijwoont waar we aanwezig zijn (gezamenlijk “Services” genoemd). Lees deze Verklaring aandachtig, zodat je weet hoe EHS de door jou verstrekte persoonsgegevens kan verzamelen, gebruiken en delen. De woorden “we”, “wij”, “ons”, “onze”, “European Horse Services” en “EHS” verwijzen allemaal naar de bedrijven E.H.S. bv en E.H.S. France sas die behoren tot de E.H.S.-groep.

 

De soorten persoonsgegevens die we verzamelen

Gegevens die je ons verstrekt

We verzamelen gegevens die je ons vrijwillig verstrekt, zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres; bijvoorbeeld als je meer wilt weten over EHS-diensten en -Services of als je met ons contact opneemt in het kader van onze beroepsactiviteiten. 

Gegevens die we automatisch verzamelen

We verzamelen automatisch gegevens over je, zoals functionele gegevens en aanvullende gebruiksgegevens over je gebruik van onze diensten of gegevens die we verzamelen door middel van cookies en vergelijkbare technologie bij je gebruik, toegang of interactie met onze websites of app. We kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen over het type apparaat dat je gebruikt voor toegang tot onze websites, het besturingssysteem en de versie daarvan, je IP-adres, je algemene geografische locatie zoals aangegeven door je IP-adres, je browsertype, de webpagina's die je op onze websites bekijkt, en of en hoe je communiceert met inhoud die beschikbaar is op onze websites.

Informatie die uit andere bronnen wordt verkregen

We kunnen informatie over je ontvangen van andere bronnen, ook derden, zoals partners met wie we gezamenlijk diensten aanbieden of marketingactiviteiten uitvoeren. We kunnen ook informatie over je ontvangen van social media platforms, bijvoorbeeld wanneer je op die platforms met ons communiceert. We beschermen gegevens die wij van derden krijgen op de manier die in deze Verklaring wordt beschreven en we passen ook eventuele aanvullende beperkingen toe die door de gegevensbron worden opgelegd.

Gegevens van kinderen

EHS richt zich niet op en is niet bedoeld voor kinderen jonger dan zestien jaar. Hoewel bezoekers van alle leeftijden door onze websites kunnen navigeren of onze app kunnen gebruiken, verzamelen of vragen we niet bewust om persoonsgegevens van kinderen onder de zestien zonder toestemming van de ouders. Als na een melding van een ouder of voogd, of na ontdekking op een andere manier, blijkt dat een kind jonger dan zestien jaar ten onrechte bij ons is geregistreerd met behulp van valse gegevens, zullen we de account van het kind annuleren en de persoonsgegevens van het kind uit onze registratie verwijderen.

 

Interacties van klanten met EHS

Om de informatie in deze Verklaring begrijpelijk te maken, lichten we verschillende momenten uit, waarop EHS mogelijk persoonsgegevens van klanten en andere relaties kan verzamelen. De interacties van klanten met EHS zijn in de volgende segmenten onderverdeeld:

Informatie over EHS zoeken

Als je meer informatie over EHS zoekt, kun je virtueel of fysiek een site van ons bezoeken. Voorbeelden hiervan zijn: surfen op onze website, bellen met onze medewerkers, een fysiek bezoek aan ons bedrijf of aan evenementen waar EHS ook aanwezig is. Voor meer informatie over EHS-diensten geef je mogelijk vrijwillig persoonsgegevens op, zoals je naam en e-mailadres. We kunnen ook online informatie over je verzamelen via cookies of vergelijkbare technologieën bij je bezoek aan onze website(s).

Wij verzamelen: naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, IP-adres en informatie die door cookies of vergelijkbare technologie wordt doorgegeven. Indien je onze bedrijfsgebouwen bezoekt, nemen en bewaren we tevens camerabeelden van je én een scan van je vingerafdruk.

Waarom? We gebruiken deze informatie om nieuws te delen over evenementen en producten of diensten die EHS aanbiedt of om op je vraag te beantwoorden.  Bovendien helpt het IP-adres ons om geografische informatie over de bezoekers van onze websites beter te begrijpen, zodat we onze websites voor iedereen kunnen verbeteren. Het is ons gerechtvaardigd belang om je persoonsgegevens voor deze doeleinden te verwerken. De camerabeelden en vingerscan worden genomen vanuit wettelijk standpunt (voorbeeld: FAVV verplicht ons een bezoekersregister aan te leggen) en in het kader van de beveiliging van onze site en de paarden – je geeft hiervoor je uitdrukkelijke toestemming door het terrein te betreden en je vinger beschikbaar te stellen.

 

EHS-diensten raadplegen, bestellen of kopen

Als je hebt besloten om een EHS-dienst te bestellen of te kopen, kun je als klant direct bij ons kopen en bestellen: schriftelijk via onze website, via e-mail of fax of berichtendienst of ook mondeling via telefoon of persoonlijk onderhoud.  Als je bij ons bestelt, vragen we je om gegevens te verstrekken zodat wij de opdracht kunnen verwerken.

Wij verzamelen: naam, adres, telefoonnummer en faxnummer, e-mailadres, aflever-/verzendadres en betalingsgegevens.

Waarom: We gebruiken deze informatie om je transactie te verwerken, je opdracht op te volgen, hulp te bieden bij eventuele problemen met de verzending en andere problemen met betrekking tot onze dienstverlening. Het verwerken van je persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben.  In het kader van onze wettelijke verplichtingen (voeren van een boekhouding) kunnen deze gegevens ook verplicht zijn.

 

EHS-diensten in opdracht van derden

Het gebeurt al eens dat derde partijen (zoals een bestaande EHS klant of partner) jouw gegevens aan ons doorgeeft in het kader van een opdracht die we kregen van een derde en waarin jij betrokken partij bent.  Deze data kunnen ons bereiken via e-mail, tekstbericht of fax of mondeling via telefoon of persoonlijk onderhoud.  Deze data worden ons meestal verstrekt in het kader van onze normale bedrijfsvoering en dus om de opdracht te kunnen verwerken.

Wij verzamelen: naam, adres, telefoonnummer en faxnummer, e-mailadres, aflever-/verzendadres en betalingsgegevens.

Waarom: We gebruiken deze informatie om de opdracht op te volgen, hulp te bieden bij eventuele problemen met de verzending en andere problemen met betrekking tot onze dienstverlening. Het verwerken van je persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met jou of een derde persoon hebben. 

 

Hoe we persoonsgegevens gebruiken

EHS gebruikt de gegevens die we verzamelen om onze opdrachten te kunnen uitvoeren. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met jou (of met een derde partij waarbij jij ook betrokken partij bent) hebben en dient ook ons gerechtvaardigd belang.

We gebruiken ook gegevens voor onderzoeksdoeleinden en voor het ontwikkelen en verbeteren van onze diensten. Deze verwerking is noodzakelijk om ons gerechtvaardigd belang te dienen.

We gebruiken gegevens om de veiligheid en beveiliging van onze diensten en onze klanten te beschermen, om fraude op te sporen en te voorkomen, om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven. Deze verwerking is noodzakelijk om ons gerechtvaardigd belang te dienen.

We gebruiken gegevens om samengevoegde analyses en business intelligence te ontwikkelen die ons in staat stellen ons bedrijf te runnen en beschermen, geïnformeerde beslissingen te nemen en te rapporteren over onze bedrijfsprestaties. Deze verwerking is noodzakelijk om ons gerechtvaardigd belang te dienen.

We gebruiken de gegevens die we verzamelen om onze communicatie met jou te realiseren en te personaliseren. We kunnen bijvoorbeeld contact met je opnemen via e-mail of andere elektronische communicatiemiddelen om je te informeren over nieuwe diensten of mogelijkheden, om je op de hoogte te houden van een probleem of om je uit te nodigen deel te nemen aan een enquête of event. Deze verwerking is noodzakelijk om ons gerechtvaardigd belang te dienen. We gebruiken ook cookies en vergelijkbare technologieën om je de meest relevante info aan te bieden. Voor informatie over het beheer van e-mailabonnementen en promotionele communicatie ga je naar ‘Jouw rechten en keuzes’ (zie onder).

 

Hoe we Persoonsgegevens kunnen delen

Bij EHS verkopen we geen persoonsgegevens van onze klanten en andere relaties. Wij maken je gegevens alleen bekend op de manier die we in deze Verklaring beschrijven. We kunnen gegevens delen met de volgende derde partijen.

Externe leveranciers

EHS maakt gebruik van verschillende externe leveranciers om diensten uit te voeren, zoals luchtvaartmaatschappijen, douaneagenten, expediteurs en wegtransporteurs, etc of nog met leveranciers voor de verwerking van creditcards en e-mailcommunicatie. We delen je persoonsgegevens alleen als dat nodig is, zoals om een transactie te voltooien of om onze opdracht uit te voeren en alleen met verkopers of agenten die namens ons werken voor de doeleinden die in deze Verklaring worden beschreven. In dat geval worden je persoonsgegevens gedeeld met deze agenten of aannemers, maar alleen voor het uitvoeren van diensten namens en in opdracht van EHS en in overeenstemming met deze Verklaring. Het is ons gerechtvaardigd belang om voor deze doeleinden gegevens met deze partijen te delen. Voor vragen over externe leveranciers kun je een e-mail sturen naar info@ehs.be.

Gelieerde bedrijven en dochterondernemingen van EHS

We delen informatie met gelieerde bedrijven waar EHS een belang in heeft en dochterondernemingen voor zakelijke doeleinden, zoals interne administratie, het promoten van diensten aan klanten. Het is ons gerechtvaardigd belang om voor deze doeleinden gegevens met deze partijen te delen.

Verplichte verstrekking van gegevens

Wanneer dit wettelijk vereist is, strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of voor het beschermen van onze rechten, of de rechten van aan ons gelieerde bedrijven of onze gebruikers, verstrekken we je persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties, veterinaire overheidsinstanties, onderzoeksorganisaties, etc aan ons gelieerde ondernemingen of in gerechtelijke procedures.

Verkoop of fusie

Wij kunnen je persoonsgegevens delen in het geval van een fusie, overname of verkoop van al onze of een deel van onze activa. Uiteraard zullen wij je hierover informeren via e-mail en/of een duidelijk zichtbare mededeling op onze website en je informeren over je rechten.

 

De rechtsgronden voor het gebruik van Persoonsgegevens

Er zijn verschillende rechtsgronden waarop wij ons baseren om je persoonsgegevens te gebruiken, namelijk:

Uitvoering van een overeenkomst

Het gebruik van je persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om de overeenkomst die je met ons hebt uit te voeren. Bijvoorbeeld om de verzending van je paard te voltooien, om je account te registreren en te onderhouden, om te helpen bij problemen, om (retour)zendingen af te handelen, of om op je verzoeken te reageren.

Gerechtvaardigde belangen

Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken voor onze gerechtvaardigde belangen. We baseren ons bijvoorbeeld op ons gerechtvaardigde belang om onze diensten en de inhoud van onze websites en app te analyseren en te verbeteren, om je op de hoogte te stellen van updates of informatie over onze diensten of om je persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve, fraudeopsporings- of juridische doeleinden.

Wanneer we je persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang en er geen afmeldingsmechanisme voor je beschikbaar is, kun je je recht om bezwaar te maken uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@ehs.be

 

 

Beveiliging, opslag en bewaren van Persoonsgegevens die we verzamelen

Beveiliging

EHS neemt de bescherming en beveiliging van je persoonsgegevens uiterst serieus. Hoewel we redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens die we verzamelen te beschermen, is geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar.

Wij gebruiken een scala aan passende technische en organisatorische maatregelen en voldoen aan sectornormen om je persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van informatie over jou kan plaatsvinden. We bewaren de persoonsgegevens die jij verstrekt bijvoorbeeld op computersystemen met beperkte toegang en in gecontroleerde omgevingen. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze externe datacenterleveranciers passende beveiligingsmaatregelen bieden. 

Waarschuw ons onmiddellijk als je denkt dat je gegevens zijn misbruikt. 

Voor vragen over de veiligheid van je persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via info@ehs.be

Opslag

Persoonsgegevens die door EHS zijn verzameld, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in onze eigen regio, in de Europese Unie (bijvoorbeeld in belangrijke datacenters van onderaannemers), of in elk ander land waar EHS of gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of dienstverleners zijn gevestigd of faciliteiten hebben. EHS en haar onderaannemers hebben passende mechanismen ingevoerd om persoonsgegevens te beschermen wanneer deze internationaal worden doorgegeven, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de standaard contractbepalingen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie.

Bewaren

EHS bewaart je persoonsgegevens zo lang als wij dat nodig achten om je in staat te stellen onze website te gebruiken, diensten aan jou te verlenen, toepasselijke wetgeving na te leven (inclusief wetgeving met betrekking tot het bewaren van documenten), geschillen met partijen op te lossen en anderszins voor zover dat nodig is om ons in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Op alle persoonsgegevens die wij bewaren zijn deze Privacyverklaring en onze interne richtlijnen voor het bewaren van gegevens van toepassing. Als je een vraag hebt over een specifieke bewaartermijn voor bepaalde soorten persoonsgegevens, kun je een e-mail sturen naar info@ehs.be.

 

 

Jouw rechten en keuzes

Je rechten

Wij willen dat je de zeggenschap hebt over hoe je persoonsgegevens door ons worden gebruikt. Afhankelijk van de lokale wetgeving kun je dit op de volgende manieren doen:

 • Je kunt ons vragen om een kopie van de persoonsgegevens die wij over je hebben;
 • Je kunt ons op de hoogte stellen van wijzigingen in je persoonsgegevens, of als je wilt dat wij de persoonsgegevens die wij over je hebben corrigeren;
 • In bepaalde gevallen kun je ons vragen de persoonlijke informatie die wij over je hebben te wissen, blokkeren of beperken, of kun je bezwaar maken tegen bepaalde manieren waarop wij je persoonsgegevens gebruiken; en
 • In bepaalde gevallen kun je ons ook vragen om de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt aan een externe partij te sturen.

Wanneer wij je persoonsgegevens gebruiken op basis van je toestemming, heb je het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Wanneer wij je persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of het algemeen belang verwerken, heb je bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen dat gebruik van je persoonsgegevens.

Wij vertrouwen erop dat jij ervoor zorgt dat je persoonsgegevens volledig, juist en actueel zijn. Wij verzoeken je ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen of onjuistheden in je persoonsgegevens door contact op te nemen met info@ehs.be.

Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen, op je verzoek reageren. Voor meer informatie over hoe je de verzameling en het gebruik van aanvullende gebruiksgegevens je voorkeuren op het gebied van communicatie, marketing en reclame kunt beheren, ga je naar de artikelen over ‘jouw keuzes’ hieronder.

Wij zetten ons ervoor in om met jou samen te werken om een eerlijke oplossing te vinden als je een klacht over of probleem hebt met ons gebruik van jouw persoonsgegevens. Als je echter van mening bent dat wij je niet hebben kunnen helpen met je klacht of probleem, heb je mogelijk het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in je land (indien die in je land bestaat) of de toezichthoudende autoriteit.

Jouw keuzes

EHS-account, EHS-website en EHS-app

Als je een van de volgende zaken wilt doen: toegang krijgen tot profielgegevens, deze bewerken of verwijderen, je wachtwoord wijzigen (waar toepasselijk), je account sluiten of verzoeken om persoonsgegevens te wissen, kun je dit doen door een e-mail te sturen naar info@ehs.be.  We zullen altijd zo snel mogelijk reageren op verzoeken om toegang tot of het wissen van je persoonsgegevens, maar in ieder geval binnen 30 dagen.

Aanvullende gebruiksgegevens

Je kunt altijd afzien van de verzameling van aanvullende gebruiksgegevens door een e-mail te sturen naar info@ehs.be.  We zullen altijd zo snel mogelijk reageren op verzoeken om toegang tot of het wissen van je persoonsgegevens, maar in ieder geval binnen 30 dagen.

Jouw voorkeuren voor communicatie, marketing en advertenties

Je kunt ervoor kiezen geen direct-marketingberichten van EHS te ontvangen door de instructies op te volgen die in elke e-mail die we naar jou sturen zijn opgenomen, via het tabblad of de knop Afmelden. Je kunt je ook afmelden voor e-mailabonnementen of in-app-berichten door je profiel en contactopties bij te laten werken. Wij respecteren je keuze en sturen je geen promotionele e-mails meer zodra je je afmeldt of je communicatie-instellingen wijzigt.  Je stuurt hiervoor een mail aan info@ehs.be.

Houd er rekening mee dat we, ongeacht je communicatie-instellingen, met je blijven communiceren over wijzigingen in voorwaarden, beleidsupdates en routinematige klantenserviceberichten zoals informatie over huidige of eerdere aankopen en zendingen.

 

Ons gebruik van Cookies en andere vergelijkbare technologieën

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixels, tags, web beacons en andere identificators om ons te helpen onze websites voor jou te personaliseren, je voorkeuren te onthouden, te begrijpen hoe gebruikers onze websites of app gebruiken en ons marketingaanbod aan te passen.

Cookies

Een “cookie” is een klein gegevensbestand dat een reeks tekens bevat en naar je computer wordt gestuurd wanneer je onze website bezoekt. Wanneer je de website de volgende keer bezoekt, zorgt de cookie ervoor dat de site jouw browser herkent. Hoe lang een cookie op je computer of mobiele apparaat blijft staan, is afhankelijk van of het een permanente cookie of een sessiecookie is. EHS gebruikt beide cookiesoorten. Sessiecookies blijven slechts op je apparaat staan totdat je je browser afsluit. Permanente cookies blijven op je computer of mobiele apparaat staan totdat ze verlopen of worden verwijderd. Wij gebruiken de volgende cookies op onze website.

 • Strikt noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn essentieel om op onze website te surfen en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies zouden diensten zoals je winkelwagen niet beschikbaar zijn.
 • Prestatiecookies Dergelijke cookies verzamelen informatie over jouw gebruik van onze website. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om onze website te optimaliseren en het navigeren te vereenvoudigen.
 • Functionele cookies. Met deze cookies kunnen onze websites de keuzes die je maakt onthouden en je ervaring personaliseren. We kunnen je geografische locatie opslaan in een cookie, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat we je de websites tonen die relevant zijn in je regio.
 • Cookies van derden. Cookies van derden zijn cookies die worden geplaatst door andere websites en/of partijen dan EHS. Deze cookies kunnen op onze websites worden gebruikt om onze producten of diensten te verbeteren of om ons te helpen relevantere advertenties aan te bieden. Op deze cookies is het privacy beleid van de betreffende externe services van toepassing, bijvoorbeeld het gegevensbeleid van Facebook of LinkedIn.
 • Analytische cookies. Wij gebruiken analytische cookies, zoals die worden aangeboden door bv Google Analytics, om ons te helpen begrijpen hoe lang bezoekers op onze websites blijven, welke pagina's zij het meest nuttig vinden en hoe zij op ehs.be zijn aangekomen. Ga voor meer informatie over Google Analytics en jouw gegevens naar deze Google-webpagina.

Je cookie-instellingen beheren

In de meeste webbrowsers kun je cookies beheren via de voorkeursinstellingen. Als je echter de mogelijkheden van websites om cookies in te stellen beperkt, kan dit je algehele gebruikerservaring beïnvloeden. Sommige browsers bieden een 'Do Not Track' (DNT)-signaal waarbij je je voorkeur kunt aangeven met betrekking tot tracking en cross-site tracking. Hoewel we op dit moment geen technologie gebruiken die DNT-signalen herkent, verwerken we je persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met deze Verklaring. Hieronder wordt uitgelegd hoe je cookie-instellingen op populaire webbrowsers kunt beheren:

Pixels

Naast cookies maken we soms gebruik van kleine grafische afbeeldingen die 'pixels' worden genoemd (ook wel web beacons, clear GIF's of pixeltags genoemd). We gebruiken pixels in onze e-mailberichten aan jou (als je ervoor hebt gekozen om dergelijke berichten te ontvangen) om ons te helpen begrijpen of onze e-mailberichten zijn bekeken. We gebruiken ook pixels van derden (zoals die van Google, Facebook en andere advertentienetwerken) om ons te helpen reclame te maken die aansluit op de belangstelling. Zie hieronder voor meer informatie over onze advertenties en marketingactiviteiten.

Overige identificators

Wanneer je onze app gebruikt, verzamelen we een unieke ad-tracking-identifier van je apparaat (de Advertiser-identifier of "IDFA" op iOS-apparaten en de Google Ad ID of "AID" op Android-apparaten), zodat we meer te weten kunnen komen over gebruikers van onze app en de meest relevante berichten en marketing kunnen bieden. Hoewel deze identificators uniek zijn voor je apparaat, bevatten ze geen van je persoonsgegevens zoals naam of e-mailadres.

Je identificator-instellingen beheren

Je kunt via de instellingen van je apparaat zelf bepalen hoe deze identificators worden gebruikt, inclusief de mogelijkheid om ze opnieuw in te stellen. Hieronder wordt uitgelegd hoe je cookie-instellingen op populaire webbrowsers kunt beheren:

Advertenties en moderne marketingtools

Om meer mensen ons bedrijf te laten kennen, gebruiken we verschillende moderne marketingtools ter ondersteuning van onze reclamecampagnes.

EHS kan met externe adverteerders werken die cookies en vergelijkbare technologie gebruiken om meer relevante reclame te maken over EHS-producten en -Services op onze websites en op internet. Om deze op belangstelling gebaseerde reclame aan te bieden, combineren de partijen de over een periode verworven niet-persoonsgebonden gegevens over je onlineactiviteiten, die helpen bij het verzorgen van de reclame die wij aan jou leveren. Voorbeelden hiervan zijn een EHS-advertentie op een Facebook-pagina of een pagina die eigendom is van Google, zoals een zoekresultatenpagina of YouTube, of op een site in het advertentienetwerk van Google. Je persoonsgegevens worden niet gedeeld als onderdeel van dit proces. Waar nodig vragen wij je toestemming voor dit proces. Je kunt je altijd afmelden van deze gepersonaliseerde advertenties van externe adverteerders en advertentienetwerken.

 

Contact met ons opnemen

Als je vragen hebt over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je een e-mail sturen aan info@ehs.be

Tenzij anders vermeld, is E.H.S. bv verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verzamelen met de communicatielijnen waarop deze Privacyverklaring van toepassing is. Onze maatschappelijke zetel is: E.H.S. bv, Boomgaarden 56, 8300 Knokke-Heist, België.  Je kan telefonisch contact met ons opnemen via +32 50 626247 of via e-mail: info@ehs.be.

Voor Frankrijk is dit E.H.S. France sas, 199 Avenue Charles de Gaulle, 60260 Lamorlaye, France die te bereiken is via telefoon +33 6 77 262995 of via email: info@ehs.fr 

 

Wijziging van onze Privacyverklaring

EHS kan deze verklaring indien nodig aanpassen of updaten om de feedback van klanten en veranderingen in onze EHS-producten en -diensten weer te geven. Herlees deze dan ook regelmatig. Wanneer we deze verklaring bijwerken, zullen we de datum achter 'Laatst bijgewerkt' bovenaan de verklaring aanpassen. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de Verklaring of in de manier waarop EHS je persoonsgegevens gebruikt, stellen we je hiervan op de hoogte door een kennisgeving van de wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door je rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden je aan deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe EHS je informatie gebruikt en beschermt.

Veel gestelde vragen

Hier staan enkele basisvragen die je misschien over onze privacyverklaring hebt. We raden je aan de uitvoerige verklaring hierboven te lezen voor aanvullende informatie.

Waarom wijzigt EHS zijn privacyverklaring?

Met deze wijzigingen voldoen we aan de hoge eisen die worden gesteld door de General Data Protection Regulation (GDPR) in de Europese Unie. Daarvoor hebben we onze privacyverklaring aangepast. We blijven de taal vereenvoudigen en het jargon verwijderen om onze privacyverklaring beter leesbaar en begrijpelijk te maken.

Wat is de GDPR?

De GDPR is een regelgeving die databescherming voor iedereen in de Europese Unie (EU) verbetert en gelijktrekt. En omdat wij vinden dat al onze klanten profijt kunnen hebben van die regels voeren we deze wijzigingen wereldwijd door. De GDPR vraagt om meer openheid en transparantie van bedrijven over hoe ze persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken. Ook worden er strengere beperkingen opgelegd wat betreft het gebruik van persoonsgegevens. Je vindt hier meer informatie.

Hoe vaak zijn jullie van plan jullie privacyverklaring te wijzigen?

We wijzigen onze privacyverklaring als dat nodig is, zodat ons beleid strookt met de internationale regelgeving, ons product en onze bedrijfsvoering.

Welke informatie verzamelt EHS over mij?

EHS verzamelt je naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, verzendadres, leveradres, betaalgegevens, locatiegegevens, IP-adres, sociale identificators, camerabeelden, vingerscan, gegevens verstrekt door cookies en gelijksoortige technologieën, plus aanvullende gebruikersgegevens; zoals prestatie- en activiteitgegevens. 

Waar heeft EHS mijn gegevens voor nodig?

EHS gebruikt de gegevens die wij verzamelen om jou de beste mogelijke dienstverlening te bieden, en om jouw ervaringen te verbeteren en personaliseren. We gebruiken de gegevens ook om met jou te communiceren, bijvoorbeeld om je berichten over je account te sturen en om nieuwe producten, services, beveiligingsfuncties of andere updates beschikbaar te maken.

Hoe worden mijn gegevens gebruikt?

EHS gebruikt de gegevens die wij verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de opdrachten die ons worden toevertrouwd
 • Toekomstige ontwikkeling
 • Klantenservice
 • Beveiliging, veiligheid en het beslechten van geschillen
 • Analyse van prestaties
 • Communicatie en marketing

Verkoopt EHS gegevens aan derden?

Nee. Dat hebben we nooit gedaan en dat gaan we ook nooit doen.

Kan ik ervoor kiezen om geen informatie te delen met EHS?

Ja, je kunt er voor kiezen om bepaalde persoonlijke gegevens niet naar EHS te sturen. Maar bepaalde gegevenscategorieën die wij verzamelen zijn absoluut noodzakelijk voor een veilige uitvoering van onze opdrachten en je kunt het verzamelen, delen en/of verwerken van deze gegevens niet uitschakelen. 

Hoe verwijder ik mijn persoonlijke gegevens van EHS en wat zijn de gevolgen?

Je kunt altijd een mailtje sturen naar info@ehs.be of contact opnemen met het klantenserviceteam om je gegevens te laten verwijderen. 

Hoelang bewaart EHS mijn gegevens?

EHS bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het aanbieden van de services, voor het uitvoeren van transacties die jij hebt aangevraagd of voor andere essentiële doeleinden, zoals het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, het beslechten van mogelijke geschillen en het naleven van onze overeenkomsten. Omdat deze behoeften kunnen variëren voor verschillende gegevenssoorten in de context van verschillende producten of services, kunnen de feitelijke bewaarperiodes aanzienlijk variëren.

Hoe wordt informatie bewaard en beveiligd op de servers van EHS?

EHS ziet het als zijn plicht om jouw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om je persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking. We bewaren de persoonsgegevens die jij verstrekt bijvoorbeeld op computersystemen met beperkte toegang en in gecontroleerde omgevingen. Wanneer wij gegevens via het internet overdragen, beschermen wij die door middel van versleuteling.  De servers en gebruikte technologieën behoren toe aan partners die ook GDPR conform zijn.

Gebruikt EHS cookies of pixels om informatie te verzamelen?

Ja, wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën zoals pixels, tags en web beacons wanneer je onze website bezoekt of onze app gebruikt. Door onze website te bezoeken of onze app te gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies en soortgelijke technologieën voor de doeleinden die in onze privacyverklaring worden beschreven. Dit helpt ons om jou de best mogelijke ervaring te bieden en zorgt ervoor dat bepaalde delen van onze website goed functioneren. Je kunt je browser- of apparaat instellingen altijd aanpassen om geen cookies of soortgelijke technologieën te accepteren als je je hier zorgen om maakt.

Maakt EHS gebruik van advertenties op basis van interesses?

Ja. We werken met externe adverteerders die cookies en soortgelijke technologieën gebruiken om meer relevante advertenties over EHS op onze website en op het internet te plaatsen. Om advertenties op basis van interesses te plaatsen, combineren de adverteerders niet-persoonsgebonden gegevens die zijn afgeleid uit jouw online activiteiten om de advertenties op jouw interesses af te stemmen. Je persoonsgegevens worden hierbij niet gedeeld.

Welke veiligheidsmaatregelen worden toegepast voor kinderen die toegang hebben tot EHS-diensten?

EHS richt zich niet op kinderen en is niet bedoeld om kinderen aan te trekken. EHS zal nooit opzettelijk persoonsgegevens van kinderen vragen of kinderen verzoeken om persoonsgegevens sturen. Hoewel bezoekers van alle leeftijden op onze website kunnen surfen, verzamelen wij nooit opzettelijk persoonsgegevens van personen onder de zestien. Als na een kennisgeving door een ouder of voogd of na constatering via andere middelen blijkt dat een kind onder de zestien zich op ongepaste wijze bij deze site heeft aangemeld met gebruik van valse informatie, zullen wij het account van het kind annuleren en de persoonsgegevens van het kind uit onze dossiers verwijderen.

Hoe neem ik contact op met EHS als ik vragen heb over de privacyverklaring?
Voor vragen over het gebruik van je persoonsgegevens kun je een e-mail sturen naar info@ehs.be.