Permanente import

Permanente import

Men spreekt van definitieve (of permanente) invoer als je een paard invoert in je eigen EU-lidstaat en de bedoeling hebt dit paard minstens voor onbepaalde tijd te houden of om het aan derden door te verkopen. In de meeste gevallen gaat dit om paarden die je koopt, erft of krijgt van een andere persoon die in het buitenland is gevestigd. Tevens vallen hieronder de paarden die eventueel terugkomen naar Europa (nadat ze voordien eerst werden uitgevoerd) en paarden die naar Europa komen in het kader van verhuis van de eigenaar.

Wanneer je als EU-burger - of als een in de EU gevestigd bedrijf - een paard verwerft over de grenzen heen, dan zijn daar in principe altijd belastingen op verschuldigd.  Om te bepalen welke belastingen precies en hoe je die nu moet betalen, dien je een onderscheid te maken tussen een aankoop in een andere EU-lidstaat, of een aankoop in een niet EU-lidstaat (in een zogenaamd ‘derde-land’).  

IMPORT VANUIT EEN ANDERE EU LIDSTAAT
Koop je een paard in een andere Europese lidstaat, dan is daar BTW op verschuldigd (Belasting op de Toegevoerde Waarde).  Bijvoorbeeld: een Belgische paardenhandelaar koopt een paard van een verkoper gevestigd in Nederland.

 

  • IMPORT VANUIT EEN ANDERE EU LIDSTAAT ALS PARTICULIER Ben je als koper een particulier, dan betaal je de BTW rechtstreeks aan de verkoper (zit vervat in de verkoopprijs) en is het de verkoper die er voor moet zorgen dat hij dit bedrag doorbetaalt aan zijn overheid. Koop je van een particuliere verkoper, dan is er géén BTW verschuldigd.  

 

  • IMPORT VANUIT EEN ANDERE EU LIDSTAAT ALS BEDRIJF  Ben je echter een bedrijf (paardenhandelaar), met een geldig BTW-nummer in het land waar je gevestigd bent, dan kan je de BTW laten ‘verleggen’.  Dit betekent dat je de BTW niet aan de verkoper betaalt, maar wel aan de overheid in je eigen land.  Je hoeft géén bankoverschrijving te gaan uitvoeren, doch je zal dit aangeven via de maandelijkse of trimestriële BTW-aangifte (eventueel via je boekhouder).  Voordeel is dat je dit BTW-bedrag dan ook onmiddellijk in mindering mag brengen op dezelfde aangifte… dus in feite een nul-operatie!


Je hebt in beide bovenvermelde gevallen géén douane-agent nodig, er zijn ook geen verdere formaliteiten vereist.  Zorg natuurlijk wel dat je én een geldige faktuur hebt, het paspoort van het paard en een TRACES-gezondheidscertificaat waarmee je paard vanuit het ene EU-land naar het andere EU-land over brengt.  Voor het vervoer kan je ofwel zelf instaan, ofwel doe je een beroep op een professionele transporteur.  EHS helpt je hier graag bij.
Bij handel binnen de Europese grenzen zijn normaal géén invoerrechten verschuldigd, noch andere belastingen (tenzij het een paard zou betreffen dat van buiten de Europese Unie komt en nog niet definitief werd ingevoerd, zie onder).IMPORT VANUIT EEN NIET EU-LIDSTAAT (derde land)
Koop je als EU-ingezeten (particulier of bedrijf) een paard in een niet EU-land, dan zal je een (douane)agent moeten inschakelen.  Niet alleen wordt het transport complex, maar er zal onmiddellijk bij aankomst aan de EU-buitengrens reeds een douane-aangifte moeten opgemaakt worden, dit aan de hand van de factuur die bij de transactie hoort.

Afhankelijk van de grens van binnenkomst en het ras en geslacht van je paard zullen de verschuldige belastingen hetzij onmiddellijk ter plaatse moeten betaald worden, hetzij wordt je paard ‘in transit’ naar een douanekantoor in het land van bestemming gebracht waar dan uiteindelijk de nodige formaliteiten worden vervuld.  Het klinkt allemaal nogal complex, maar wanneer je een goede (douane)-agent onder de arm neemt, dan lossen zij dit vlekkeloos voor je op.

Weet echter dat je twee soorten belastingen verschuldigd bent: enerzijds is er de BTW, anderzijds zal je ook invoerrechten dienen te betalen (je voert in van buiten de EU). Laat ons dit even in detail bekijken.

Zowel voor particuliere invoerders, als voor hun professionele tegenhangers (in bezit van BTW-nummer) zijn deze belastingen verschuldigd.  Professionele handelaren kunnen echter het BTW-bedrag via hun BTW-aangifte gaan recuperen (als het een beroepsmatige aankoop betreft welteverstaan), particulieren kunnen dit helaas niet.  Het BTW-bedrag kan in sommige lidstaten al eens verschillen, doch in België en diverse andere landen bedraagt deze momenteel 21%. Weet dat deze belasting niet alleen geheven wordt op het faktuurbedrag, maar ook op het bedrag van de douane- en transportkosten vanuit het land van oorsprong én op de invoerrechten! Hou hier rekening mee wanneer je je aankoopbudget bepaalt!

Invoerrechten zijn in principe altijd verschuldigd, zowel voor professionele als voor particuliere invoerders en zijn niet terug te vorderen. Het normale tarief bedraagt 11,5% en wordt geheven op het faktuurbedrag, vermeerderd met de douane- en transportkosten van uit het land van oorsprong en die gepaard gaan met de invoer.
Zowel de invoerrechten als de btw zullen door de douaneagent voor rekening van de importeur worden betaald en zal deze dus van hem terug vordereren of vooraf laten betalen.


Duidelijk?  We zijn er helaas nog niet helemaal… want er zijn echter ook nog een paar ‘speciale gevallen’.

  • IMPORT VAN FOKDIEREN: stel dat je een merrie of hengst uit een derde land importeert met de bedoeling dit paard te gebruiken voor fokdoeleinden.  Wanneer je paard in een Europees erkend stamboek kan ingeschreven worden dan kan je een volledige vrijstelling van invoerrechten bekomen: 0%!  Voorwaarde is wel dat je het paard gedurende het eerste jaar zeker niet doorverkoopt.  Afhankelijk van de grens van binnenkomst zal je onmiddellijk van de vrijstelling kunnen genieten, maar er zijn ook landen (België !) waar men eerst een ‘borg’ van je zal eisen.  Die borg zal je terug krijgen, mits na grondige controle van de douane alles ‘conform’ wordt bevonden. Omdat in het verleden nogal wat misbruik hiervan werd gemaakt, zijn er nu strenge controles op het naleven van de voorwaarden.  Vanzelfsprekend is deze regeling niet mogelijk voor ruinen.
     
  • IMPORT VIA FISCALE VERTEGENWOORDIGING - Enkel voor beroepsmatige invoeren: voor aangiftes die gebeuren aan een EU-buitengrens, andere dan deze in het eigen land, wordt dikwijls de ‘fiscale vertegenwoordiging’ toegepast.  Met andere woorden: je stelt als bedrijf een fiscaal vertegenwoordiger aan in een ander EU-land.  Deze fiscaal vertegenwoordiger zal bij de lokale fiscus de invoer voor je regelen.  Groot voordeel is dat je eigen bedrijf de BTW niet moet gaan voorfinancëren, de fiscaal vertegenwoordiger heeft immers de BTW al voor je betaald…én onmiddellijk teruggevorderd! Er is dan wel een kleine meerkost voor die dienst, maar dit weegt meestal niet op tegen het (hoge) BTW-bedrag dat je normaal zou betalen en voorfinanciëren. Belangrijke voorwaarde is wel dat je over een geldig BTW nummer beschikt in het land waar je zelf (of je bedrijf) gevestigd is.  Voorbeeld: als Belgische onderneming koop je een paard in Canada.  Je agent regelt het volledige transport en je paard komt enige tijd later aan op de luchthaven van Amsterdam.  Daar zal de fiscale vertegenwoordiging plaats vinden.  Je paard wordt geleverd en je zal vanzelfssprekend de transportkosten en de invoerrechten dienen te betalen (tenzij het een fokdier betreft, zie boven). Je zal echter géén betaling van de BTW dienen te verrichten.  Boekhoudkundig zal je dan enkel een ‘intra-communautaire-verwerving’ dienen aan te geven; de fiscale vertegenwoordiger heeft als het ware de invoer vanuit Canada op zijn/haar naam gedaan.

 

  • EN WAT ALS IK OFFICIEEL VERHUIS?  Er bestaat een afzonderlijke regeling voor mensen die vanuit derde landen (niet EU-landen) naar een EU-land verhuizen.  Wanneer dit een officiële verhuizing betreft (dus niet de zoon of dochter die zijn studies in het buitenland beëindigt en terug naar huis keert) en indien deze kan gestaafd worden met de nodige officiële documenten (attest van wijziging domicilie door de overheden, notaris verklaring, volledige inboedellijst,.…) dan bestaat de mogelijkheid om volledige vrijstelling te krijgen, zowel van BTW als van invoerrechten en dit ongeacht het ras of geslacht van uw paard. Het overbrengen van uw paard moet wel geschieden in het kader van uw volledige verhuis. Opnieuw betreft het een administratief kluwen, maar EHS zal u er graag doorheen helpen.