Downloads

Hieronder kunt u een lijst terugvinden van een aantal documenten die voor u van belang kunnen zijn voor de im- en export van uw paarden.

Deze staan volledig gratis tot uwer beschikking.


Documenten :

EORI-nummer
Böse Aanvraagformulier
Openingsuren kantoor EHS
Vragenlijst Import
Kredietkaart Volmacht Formulier
Materiaallijst
Bankgegevens EHS
Aanvraagformulier Belgische Confederatie van het Paard